اگر برای یافتن یک رنگ خاص در یک تصویر می توانید از Color Name ، کد رنگ HTML ، کد رنگی HEX ، کد رنگ RGB و کد رنگی CMYK استفاده کنید ، می توانید از ابزار Image Color Picker استفاده کنید.
کدهای رنگهای طراحی اولیه خود را دریافت کرده و از آن کار کنید. با داشتن میلیون ها رنگ مختلف برای طراحی خود در اختیار شما قرار می گیرد ، می توانید در انتخاب های رنگی خود بسیار خاص به دست آورید.
با پالت های مختلف و ترکیب رنگ ها بازی کنید.

Check Your Image Color
Enter image name : You must insert 4 word


This "" graphic has 20 dominated colors, which include Pistachio Flour, Viridian Green, Ceylanite, Kettleman, Uniform Grey, Steel, Fern Frond, Tin, Celestial Dragon, Kuro Green, Chlorophyll, Dark Lime Green, Parakeet, Luscious Lime, Siskin Sprout, Ikkonzome Pink, Red Cedar, Lavender Pink, True Red, Byzantine. It makes so beautiful color combination inspired from this image.

Color data for:

ColorHexRGBName
#489000rgb (72, 144, 0)Pistachio Flour
#c0d8d8rgb (192, 216, 216)Viridian Green
#304818rgb (48, 72, 24)Ceylanite
#606060rgb (96, 96, 96)Kettleman
#a8a8a8rgb (168, 168, 168)Uniform Grey
#787878rgb (120, 120, 120)Steel
#607818rgb (96, 120, 24)Fern Frond
#909090rgb (144, 144, 144)Tin
#901860rgb (144, 24, 96)Celestial Dragon
#183018rgb (24, 48, 24)Kuro Green
#489018rgb (72, 144, 24)Chlorophyll
#78c000rgb (120, 192, 0)Dark Lime Green
#78a848rgb (120, 168, 72)Parakeet
#90a878rgb (144, 168, 120)Luscious Lime
#789030rgb (120, 144, 48)Siskin Sprout
#f09090rgb (240, 144, 144)Ikkonzome Pink
#d87878rgb (216, 120, 120)Red Cedar
#d890d8rgb (216, 144, 216)Lavender Pink
#c01830rgb (192, 24, 48)True Red
#c030a8rgb (192, 48, 168)Byzantine